Wtorek, Styczeń 28, 2020

Historia

Dobroczynna działalność Kościoła Katolickiego od samego początku była realizowana w parafiach, potem najważniejszą rolę w tym odgrywały zakony i kongregacje. Świeckie organizacje dobroczynne powstały w XIX wieku.

Stworzenie „Caritas” było związane z opublikowaniem w 1891 roku przez papieża Leona XIII encykliki „Rerum Novarum”, która stała się mocnym impulsem dla szerokiej socjalnej działalności świeckich w Kościele Katolickim. W celu koordynacji ich działalności sekretarz arcybiskupa ksiądz Lorenz Wertmann w 1897 roku zorganizował w Niemczech pierwsze diecezjalne centrum koordynacyjne, nazwane „Caritas”. Początkowo podstawą działalności organizacji było udzielanie pomocy włoskim robotnikom sezonowym, nazywane „niesienie posługi w duchu caritas pastoralis (pasterskiego miłosierdzia)”.

Później nazwa „Caritas” rozszerzyła się na wszystkie podobne rodzaje służenia i na wszystkie podobne organizacje, które zaczęły się pojawiać również w innych krajach. Po II Wojnie Światowej placówki Caritas działały praktycznie w każdym kraju Europy i Ameryki. W celu koordynacji ich działalności w 1950 roku w Watykanie została utworzona międzynarodowa konfederacja „Caritas Internationalis”, będąca członem Konferencji międzynarodowej katolickiej organizacji i Rady Papieskiej „Cor unum”, mającej konsultatywny status w UNESCO i w innych organizacjach ONZ, Unii Europejskiej i Organizacji Jedności Afrykańskiej.

15 grudnia 1999 roku Jego Ekscelencja Władysław Blin wydał Dekret o utworzeniu dobroczynnej katolickiej organizacji Caritas Diecezji Witebskiej. 15 marca 2000 roku Caritas została zarejestrowana w Państwowym Komitecie do spraw Religii i Narodowości Republiki Białoruś.

Na początku swojej działalności biuro Caritas mieściło się w Nowopołocku.

Pierwsze projekty to:

  • odebranie i rozmieszczenie ładunków humanitarnych;
  • rekreacyjno-zdrowotne wyjazdy dzieci za granicę (Polska i Austria);
  • dobroczynne stołówki w Nowopołocku i Głębokim;
  • akcje bożonarodzeniowe i wielkanocne.
W 2001 roku Diecezja nabyła dla potrzeb Caritas pomieszczenie w Witebsku.

Obecnie Caritas, przy finansowej pomocy obywateli Białorusi i zagranicznych sponsorów współpracuje z terytorialnymi centrami, z domami dziecka i ochronkami, domami starców, instytucjami służby zdrowia i oświaty, ze stowarzyszeniami społecznymi oraz udziela indywidualnej pomocy potrzebującym.

System Orphus