Wtorek, Styczeń 28, 2020

Jak pomagamy?

„...Wszystko, co robimy jedni dla drugich czynimy dla Niego, ponieważ On powiedział: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili...”

Matka Teresa

Caritas Diecezji Witebskiej jest organizacją pożytku publicznego, której misją i zadaniem jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym dającą nadzieję na godne życie osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji losowej. Pomoc ta realizowana jest poprzez organizowanie pomocy doraźnej i długoterminowej, udział w akcjach na rzecz osób potrzebujących, zakładanie i prowadzenie ośrodków opieki zamkniętej i otwartej, ośrodków interwencji kryzysowej, schronisk dla bezdomnych, prowadzenie placówek edukacyjnych oraz kolonijnych. Pomagamy wszystkim, którzy potrzebują naszego wsparcia i pomocy, organizujemy pomoc dla poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach losowych. Pomagamy w duchu ewangelicznej miłości, dając nadzieję na lepsze i godne życie ludziom chorym, cierpiącym i ubogim.

System Orphus