Wtorek, Styczeń 28, 2020

Kim jesteśmy?

„...Dobro czynione drugim, tylko wówczas jest aktem miłości miłosiernej, gdy świadcząc je, żywimy głębokie poczucie, iż równocześnie go doznajemy ze strony tych, którzy je od nas przyjmują...”
Jan Paweł II Enc. Dives in Misericordia

Caritas jest instytucją charytatywną, której celem jest niesienie pomocy, dającej nadzieję na godne życie wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Działalność charytatywna w Kościele realizowana była od samego początku jego istnienia. Caritas Diecezji Witebskiej głosi i realizuje „Ewangelię miłosierdzia” niosąc pomoc chorym, ubogim i najbardziej potrzebującym wsparcia. 

„Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia, wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało...!”
Jan Paweł II
System Orphus