Wtorek, Styczeń 28, 2020

Projekty

Jesteśmy tuż obok

Niestety nie ma na Ziemi człowieka, który byłby ubezpieczony od nieprzewidzianych nieszczęśliwych wypadków w swoim życiu (nieoczekiwana przewlekła choroba, śmierć bliskiego człowieka, utrata pracy, klęska żywiołowa, uchodźstwo  itd.).

W wyniku takiej sytuacji wielu ludzi okazuje się w odizolowaniu. Nie każdy może sam poradzić sobie ze swoją biedą lub na jakiś czas zapomnieć o niej i skoncentrować się na problemie przeżycia. Ból jest przyczyną cierpienia, pozbawia możliwości trzeźwego myślenia i działania. Oczywiście wszyscy ci ludzie potrzebują zrozumienia, opieki, wsparcia, pomocy, gdyż często są odsunięci od społeczeństwa,  a ich rodziny pozostają sam na sam ze swoim cierpieniem i problemami. Ważne jest w danej sytuacji w odpowiednim momencie udzielić takiej osobie pomocy, nie pozwolić jej z rozpaczy opuścić ręce i poddać się. Niestety dzisiaj bardzo często można przeczytać w oczach wielu ludzi obojętność względem osób, którym potrzebne jest wsparcie, pomoc i współczucie.

Czytaj więcej...

Betel

Nie ma nic bardziej szlachetnego, niż dać osobom niepełnosprawnym możliwość żyć bez ograniczeń. 

Na całym świecie wiadomo, że osoby niepełnosprawne potrzebują pomocy. Dzisiaj uczymy się ufać tym osobom i dać im możliwość dokonać swojego wkładu w rozwój społeczeństwa. Nie powinni być traktowani jak obiekty „miłości bliźniego” lub, jeszcze gorzej, jak balast dla społeczeństwa i państwa.

W 2003 roku Caritas Diecezji Witebskiej zrobiło pierwszy krok w kierunku socjalnej adaptacji i integracji ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Miłość bliźniego

Miara człowieczeństwa określa się, w gruncie rzeczy, poprzez stosunek do cierpienia i cierpiącego.

Benedykt XVI. Spe Salvi, 38

Wszyscy ludzie, którzy przyszli na ten świat, narodzili się dla szczęścia. Z różnych przyczyn nie wszystkim jest ono dane, szczególnie wtedy, kiedy człowieka dopada ciężka choroba psychiczna. Los jest bezlitosny dla tych ludzi. Wielu rodzi się już ze złymi diagnozami, inni nabywają tę chorobę w skutek urazów i życiowych wstrząsów. Wszyscy oni są niepełnosprawnymi pierwszej i drugiej grupy i bez przerwy potrzebują opieki.

Czytaj więcej...

Oddaję serce dzieciom

Przyjście na świat maleństwa – to jeden z najszczęśliwszych momentów w życiu rodziców. Rodzice zawsze starają się ochronić swoją pociechę przed różnymi chorobami i przykrościami w ciągu całego życia.

Niestety, zdarzają się sytuacje, kiedy z winy rodziców albo z powodu innych okoliczności dzieci stają się niepotrzebne i stanowią ciężar.

Jednym z poważniejszych socjalno-ekonomicznych i psychologiczno-pedagogicznych problemów w naszym kraju jest problem socjalnego sieroctwa, zjawiska, kiedy rodzice porzucają dzieci. Dzieci-sieroty, jak naucza pedagogika, od początku są trudnymi dziećmi, dlatego organizacja ich warunków życia, obecność estetycznie wyposażonych miejsc, gdzie spędzają wolny czas, psychologiczne odprężenie i rehabilitacja są podstawowymi warunkami ich korekcji i adaptowania do życia, wyrobienia prawidłowego punktu widzenia wartości rodzinnych.

Czytaj więcej...

Letni obóz dla dzieci niepełnosprawnych

Rodzice, którzy opiekują się chorym dzieckiem, stykają się z problemem integracji swojej rodziny, a przede wszystkim – swojego dziecka ze społeczeństwem. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny, które mają duchowny potencjał, często pozostają samotne, bez wsparcia i zrozumienia, i potrzebują poświęcenia im uwagi.

Co roku Caritas organizuje letni odpoczynek dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, co podwyższa stopień socjalnej adaptacji i polepsza psychologiczno-fizyczny stan jednych i drugich. W czasie odpoczynku dzieci i rodziców przeprowadza się gry, konkursy, improwizowane przedstawienia przy ognisku, wyjścia nad jezioro.

Czytaj więcej...

Przyjąć takimi, jakimi są

„Wiadomo, że niepełnosprawny – to człowiek jedyny i niepowtarzalny w swojej wielkiej godności, który wymaga nie tylko opieki, ale przede wszystkim miłości, świadczącej o uznaniu, szacunku i integracji”.

Jan Paweł II

Życie na Ziemi pochodzi od Boga. Każdy człowiek, który przychodzi na świat, niesie w sobie przykazanie: żyć, bez względu na wszystkie problemy i trudności życia. Wielu ludzi traci zdrowie w młodym wieku albo rodzą się niepełnosprawni. Jak przyjąć nieoczekiwany bieg losu? Dla każdego niepełnosprawnego i dla tych, którzy żyją obok niego, to ogromne wypróbowanie fizyczne i duchowe. Ludzie, którzy codziennie spotykają się z takim wypróbowaniem, szczególnie cenią przejaw dobroci i miłosierdzia ze strony innych. Caritas jest nieobojętne wobec niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Dzieci w biedzie

Dla każdej rodziny narodziny dziecka to bez wątpienia radosne wydarzenie. Ale jakim ciosem dla rodziców jest fakt zachorowania dziecka na raka. Cały ciężar walki z chorobą spoczywa na ramionach rodziców. Nie trzeba mówić o humanitarnym podejściu wobec cierpiących maluchów i ich przygnębionym rodzicom. Próbując samodzielnie opłacić drogie leczenie, rodziny dochodzą często do pełnego zubożenia. Aby uratować dziecko rodzice sprzedają swój majątek, czasami nawet mieszkanie. Nierzadko przywiązani do dzieci matki i ojcowie tracą pracę i zupełnie pozbawiają się jakichkolwiek dochodów. Podstawowe niebezpieczeństwo przy zachorowaniu na raka czai się nie w samej chorobie, paradoksalnie, a w poczuciu sytuacji bez wyjścia i niemożliwości psychologicznego poradzenia sobie z chorobą. Większość ludzi, dowiedziawszy się, że dziecko ma raka, traci głowę. Nie są gotowi do życia w nowych warunkach, a to oznacza, że potrzebują pomocy.

Czytaj więcej...

Adopcja na odległość

Celem programu „Adopcja na odległość” jest udoskonalenie osobistego rozwoju dzieci i nastolatków z ubogich rodzin w formie wsparcia pozaszkolnej aktywności, tzn. w ulepszeniu warunków ich życia. Otrzymać pomoc w ramach tego projektu mogą dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych, dzieci niepełnosprawne lub poważnie chore, dzieci z rodzin ubogich, dzieci utalentowane z ubogich rodzin.

Jeszcze jeden cel programu – finansowe i moralne wsparcie, w szczególności, poprzez nawiązywanie kontaktów osobistych białoruskich rodzin i czeskich rodzin-opiekunów.

Czytaj więcej...

Wakacje z Bogiem

Co roku dzieci z parafii diecezji witebskiej odpoczywają latem za granicą. Organizacje-gospodarze odnoszą się z ogromną odpowiedzialnością do przyjazdu gości. Przygotowuje się dla nich imprezy: wycieczki, wyprawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, dyskoteki. Ważnym momentem w organizacji odpoczynku jest spotkanie dzieci z Bogiem. Dzieci uczestniczą we wspólnych modlitwach, w czasie których wysławiają Pana Boga i dziękują Mu za dobry odpoczynek, za miłość i miłosierdzie.

Wiele dzieci po raz pierwszy wyjeżdża na odpoczynek do Czech lub do Polski. Odpoczynek za granicą bywa dla wielu niezapomnianym momentem w życiu.

Czytaj więcej...

Nauka i duchowość przeciwko AIDS

Szerzenie się AIDS to jeden z sygnałów „SOS”, który wzywa nas do aktywnego dialogu w celu omawiania moralnego modelu życia współczesnego świata. A od omawiania należy przejść do działania – odrodzeniu duchowości!

Celem danego projektu jest podwyższenie poziomu informowania ludzi o AIDS, współpraca w wymianie doświadczeniem między państwowymi i społecznymi organizacjami w realizacji profilaktyki w dziedzinie AIDS. Dany program jest skierowany na organizację i przeprowadzenie szkoleniowych seminariów, konferencji i akcji. Program przewiduje serię spotkań i lekcji w instytucjach edukacyjnych i parafiach

Czytaj więcej...

Kromka chleba

„Zaprawdę powiadam Wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich, Mnieście uczynili”

Szanowni Państwo,
Caritas Diecezji Witebskiej, pragnąc przyjść z pomocą osobom niedożywionym i głodnym, od lat prowadzi kampanię społeczną „Kromka chleba”. Ma ona na celu nie tylko gromadzenie środków pozwalających na zakup żywności dla biednych, ale przede wszystkim uwrażliwienie całej naszej społeczności na problemy bezrobotnych, ubogich materialnie i duchowo. Chodzi o to, aby ubóstwo nie było powodem wykluczenia społecznego, poniżenia i odrzucenia.

Czytaj więcej...

Dni Kultury Chrześcijańskiej

To, co dawno temu działo się w Betlejem, dzisiaj również jest ważne i aktualne. Dwa tysiące lat temu na świat przyszedł Zbawiciel. Wspominając w to święto tę jedyną niepowtarzalną noc, w którą Gwiazda Betlejemska zatrzymała się nad żłóbkiem, gdzie On się narodził, nie przestaje nas zadziwiać tajemnica Bożego Narodzenia. Co roku chrześcijanie przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia. Ale żadne tradycje i obyczaje nie mają sensu, jeżeli w duszy i sercu człowieka nie rodzi się maleńki Jezus, wtedy tradycja jest jedynie zewnętrznym przejawem święta.

Jednym z programów Caritas, poświęconemu duchowemu wzrostowi człowieka, jest projekt „Dni Kultury Chrześcijańskiej”. Celem projektu jest nie tylko odrodzenie chrześcijańskich tradycji, ale także odkrywanie młodych talentów.

Czytaj więcej...

Razem lżej

Od 2003 roku Caritas współpracuje z terytorialnymi centrami opieki społecznej pod hasłem „Razem lżej”.

W tym czasie, dzięki naszym partnerom zostały zbudowane szklarnie, w których pracują młode osoby niepełnoprawne. Głównym celem tego projektu jest organizacja miejsc pracy, uspołecznienie, integracja i adaptacja. Tutaj, w centrach, jest sala komputerowa, gdzie osoby niepełnosprawne uczą się obsługiwać komputer.

W centrach jest otwarta pralnia. Dla osób starszych i niepełnosprawnych, które znajdują się w domu, bielizna jest prana bezpłatnie.

Czytaj więcej...

Centrum socjalnej pomocy

Nie wystarczy zauważać, należy działać. 

Ponad trzy lata, przy Parafii p.w. Św. Antoniego w Witebsku działa centrum socjalnej pomocy «Caritas». Zostało ono utworzone w celu ulepszenia pracy z osobami, znajdującymi się w trudnej sytuacji. Przede wszystkim są to: bezdomni, ubodzy emeryci, niepełnosprawni, samotne matki, wielodzietne rodziny, byli więźniowie. Osoby te mogą otrzymać bezpłatną odzież i obuwie. W centrum prowadzi się praca z grupą anonimowych alkoholików, z ludźmi, którzy postanowili zmienić swoje życie i zrobili krok w danym kierunku.

Czytaj więcej...

System Orphus