Wtorek, Styczeń 28, 2020

Сzyny miłosierdzia

Miłosierdzie jest jedną z form miłości. Kto nie ma miłosierdzia, ten nie kocha i tym samym łamie podstawowe przykazanie Ewangelii: „Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga?” (1J 3,17).

Drugim przejawem braku miłosierdzia jest dzisiaj brak czasu. Wszędzie mówi się, że czas to pieniądz, ale dla chrześcijanina czas to miłość. W pogoni za karierą, dobrobytem lub wiedzą, człowiek zapomina o swoim obowiązku bycia obok żony, męża, dzieci, rodziców.

Jako chrześcijanie musimy pamiętać o uczynkach miłosierdzia względem bliźniego, gdyż one najlepiej odzwierciedlają nasz stosunek do bliźniego.

Cóż z tego, jeżeli ktoś twierdzi, że wierzy, a nie będzie niczego czynić? Czy sama wiara może go zbawić? Przed Sądem Bożym miłosierdzie będzie odpowiedzią na czyny miłosierdzia człowieka.

Kontakt z nami

Kliknij obrazek, aby go zmienić
System Orphus